Allt du behöver veta om inkomstförsäkring

Med en inkomstförsäkring skyddar du din privatekonomi ifall du skulle bli arbetslös. Om du förlorar ditt arbete kan du via en inkomstförsäkring få ut en stor del av din lön i arbetslöshetsersättning. Med en inkomstförsäkring blir det därför betydligt lättare att klara sig ekonomiskt vid arbetslöshet.

En inkomstförsäkring kan ingå om du är medlem i ett fackförbund eller vara något du har möjlighet att välja som medlem. Det går också att teckna en privat inkomstförsäkring hos flera försäkringsbolag. Dessa erbjuds oavsett om du är medlem i ett fackförbund eller inte.

Rekommenderad inkomstförsäkring

unionen inkomstförsäkring

★★★★★

Inkomstförsäkring ✓ Hjälp att förhandla lönen ✓ Lönestatistik

Genom att gå med i fackförbundet Unionen så får du en bra inkomstförsäkring. Dessutom kommer medlemskapet med många andra fördelar som ger dig större trygghet i arbetslivet. Både för anställda och egenföretagare.

Ansökningslänkarna är annonslänkar.

Skillnaden mellan inkomstförsäkring och a-kassa

Det kan låta som att en inkomstförsäkring är ungefär samma sak som a-kassa och det stämmer ganska bra. A-kassan är en form av inkomstförsäkring som de flesta har. A-kassan är dock inte lika flexibel och ger inte rätt till alls lika stor ersättning. Höginkomsttagare får bara ut en liten del av sin lön i händelse av arbetslöshet om de bara har a-kassa. Tanken är att en inkomstförsäkring ska fungera som ett komplement till a-kassa så att du får ut en del av det som a-kassan inte täcker om du förlorar jobbet. Med en inkomstförsäkring har du också stora möjligheter att skräddarsy ditt skydd genom att välja en nivå som ger dig det skydd du vill ha och är beredd att betala för.

Hur hög ersättning kan man få med en inkomstförsäkring?

Tjänar du mer än 30 000 kronor i månaden räcker a-kassan inte till utan du behöver en inkomstförsäkring för att inte förlora en stor del av din inkomst vid arbetslöshet.

Hur mycket pengar du få ut tack vare att du tecknat en inkomstförsäkring varierar mellan olika försäkringsbolag. Grundregeln är att du har möjlighet att få upp till 80 % av din lön, upp till ett visst maxbelopp. För höginkomsttagare kan skillnaden vara mycket stor, jämfört med den högsta ersättning som går att få med enbart a-kassa. 

Hur högt maxbeloppet är varierar mellan olika försäkringsbolag men det finns inkomstförsäkringar som täcker riktigt höga belopp. Även du som tjänar omkring 150 000 kronor i månaden kan få ut 80 % av det beloppet om du har tecknat en ordentlig inkomstförsäkring. Det är inte så konstigt att inkomstförsäkringar är närmast obligatoriska bland de verkliga höginkomsttagarna i landet.

Vad krävs för att man ska kunna teckna en inkomstförsäkring?

Olika försäkringsbolag kan ställa olika krav för att låta dig teckna en inkomstförsäkring. Det finns dock några grundkrav som du i princip alltid behöver leva upp till:

 • Du behöver ha tecknat medlemskap i en a-kassa och ha en tillsvidareanställning, även timanställda kan teckna en inkomstförsäkring.
 • Du behöver vara bosatt i Sverige.
 • Det får inte föreligga en omedelbar risk för att du ska bli uppsagd.
 • Tecknar du en inkomstförsäkring hos ett fackförbund behöver du uppfylla alla deras krav för medlemskap och vara verksam i en bransch som fackförbundet omfattar.

Det är vanligt att du bara kan teckna en inkomstförsäkring fram till en viss ålder. Egenföretagare och chefer särbehandlas när det gäller inkomstförsäkring. Alla försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar accepterar inte egenföretagare eller chefer. Det går dock att hitta inkomstförsäkringar som gäller även om du skulle tillhöra en av dessa grupper. Det är en av anledningarna till att det är viktigt att jämföra inkomstförsäkringar innan du bestämmer vilken du ska teckna.

När är det viktigt att teckna en inkomstförsäkring?

Egentligen är det väl så att en inkomstförsäkring behövs som allra mest när man vet att man kommer att bli av med en anställning och kanske har blivit varslad. Var dock beredd på att försäkringsbolaget kan komma att göra en utredning för att fastställa att inkomstförsäkringen tecknades innan försäkringsinnehavaren varslades. I regel finns det en gräns för hur länge du måste ha haft en inkomstförsäkring innan du är berättigad till ersättning.

Här är ett antal situationer då du har extra stor nytta av en inkomstförsäkring:

 • Du har så små ekonomiska marginaler att du får svårt att betala dina löpande kostnader om du förlorar din anställning.
 • Du är ensam familjeförsörjare. 
 • Du arbetar i en bransch eller på ett företag med dålig eller svårbedömd lönsamhet.
 • Du bedömer att världsläget är sådant att de ekonomiska förutsättningarna snabbt kan förändras.
 • Om du är nyanställd kan det vara en extra bra idé att teckna en inkomstförsäkring eftersom du genom Lagen om anställningsskydd (LAS) riskerar att stå först på tur om företaget måste göra nedskärningar.

Inkomstförsäkringen gäller inte alltid

Du måste uppfylla kvalifikationstiden för att din inkomstförsäkring ska gälla, vanligtvis måste du ha tecknat en inkomstförsäkring minst 12 månader innan du förlorat jobbet. Du behöver också ha arbetat under de senaste 12 månaderna, men inte nödvändigtvis heltid. Du kan få ut en inkomstförsäkring samtidigt som du har avgångsvederlag men inte i kombination med den statliga inkomstgarantin.

Normalt sett gäller inte inkomstförsäkringen om du själv är orsaken till att anställningen upphört. Du kan alltså inte teckna en inkomstförsäkring och sedan säga upp dig när den börjat gälla. Det kan göras undantag från den regeln om du slutar på grund av att du hamnat i en tvist med din arbetsgivare. Det finns alltså giltig skäl till uppsägning som innebär att du inte blir utan din inkomstförsäkring. Du kan heller inte få ersättning från en inkomstförsäkring om du är sjukskriven.

För att sammanfatta kan man säga att försäkringsbolagens reservationer för utbetalning gäller:

 • Kvalifikationstid, vanligtvis 12 månader
 • Anledningen till att du förlorar arbetet är en annan än uppsägning
 • Du får inte vara sjukskriven
 • Du får inte ersättning via en inkomstförsäkring om du omfattas av statens inkomstgaranti

Ska man gå med i ett fackförbund eller teckna en privat inkomstförsäkring?

Att gå med i ett fackförbund har fler fördelar än att du kan teckna en inkomstförsäkring genom förbundet. Men även du som är medlem i ett fackförbund kan ha nytta av att välja en privat inkomstförsäkring istället för den som fackförbundet erbjuder, eftersom villkoren kan skilja sig åt. Du får dock inte ersättning från mer än en inkomstförsäkring samtidigt.

 • Rekommenderad inkomstförsäkring via fackförbund: Unionen (Annonslänk)
 • Rekommenderad privat inkomstförsäkring: Accept (Annonslänk)

Vad krävs för att få teckna en inkomstförsäkring som egenföretagare?

Även om alla försäkringsbolag inte erbjuder en försäkring till dig med eget företag är det inte särskilt svårt att hitta ett som gör det. Detta trots att du inte kan bli uppsagd om du har ett eget företag. Du kan dock behöva uppfylla en del krav för att få teckna en försäkring. Du kan till exempel behöva visa att företaget har en omsättning som är rimlig utifrån storleken på försäkringen och att du tar ut lön. Du kan inte räkna med att få teckna en inkomstförsäkring om ditt företag är nystartat. Det är heller inte meningen att du ska kunna använda en inkomstförsäkring för egenföretagare för att få ett tillskott i perioder då företaget inte är lönsamt. Reglerna är utformade på ett sätt som förhindrar det.

En inkomstförsäkring ger dig extra tid

Om du bedömer att du kan behöva extra tid för att hitta ett nytt jobb är det perfekt med en inkomstförsäkring som ger dig extra dagar med ersättning. Då får du mer tid på dig att hitta ett arbete som motsvarar din kompetens och dina önskemål. Med enbart a-kassa kan du bli tvungen att tacka ja till första bästa anställning du blir erbjuden.

Hur länge kan man få ersättning med en inkomstförsäkring?

Hur många dagar du kan få pengar genom din inkomstförsäkring varierar mellan olika försäkringsbolag. Räkna med minst 100–150 dagar. Ibland kan ersättning betalas ut så länge som 365 dagar. Hos vissa aktörer kan du förlänga antalet dagar genom att teckna en tilläggsförsäkring till en grundläggande inkomstförsäkring.

Vilket skydd är viktigast för dig?

För vissa är det viktigt att få en så hög ersättning som möjligt, för andra är det viktigare och en större trygghet med en inkomstförsäkring som ger rätt till ersättning så länge som möjligt. Och som kanske har en möjlighet till förlängning av ersättningstiden. En annan faktor som spelar in är naturligtvis vad inkomstförsäkringen kostar. Är din inkomst bara något högre än du får ut via a-kassa är det kanske inte värt pengarna att även teckna en inkomstförsäkring.

Hur mycket får man betala för en inkomstförsäkring?

Olika inkomstförsäkringar kan kosta olika mycket beroende på vilket försäkringsbolag du valt. Den faktor som är mest avgörande för priset är dock hur mycket du tjänar. Det är ju din lön som avgör hur stort belopp som kommer att betalas ut om din inkomstförsäkring träder i kraft. Du betalar alltså en månadspremie och storleken på den står i relation till lönen. Även om du betalar ett högre belopp för att du har hög lön så tjänar du mer på att teckna en inkomstförsäkring ju högre lön du har. Om du har din inkomstförsäkring genom ett fackförbund kan den ingå i medlemsavgiften.

En inkomstförsäkring är en relativt billig försäkring, premien baseras som sagt på din lön. För att ge ett riktmärke kan man säga att en riktigt billig inkomstförsäkring kan kosta så lite som 100 kronor i månaden. Det finns också inkomstförsäkringar som kostar upp emot 1 000 kronor i månaden.

Hur väljer man rätt inkomstförsäkring?

Ett flertal aktörer erbjuder inkomstförsäkringar och du kan göra flera individuella val för att få en inkomstförsäkring som passar just dig. Vår rekommenderade inkomstförsäkring är den du får när du går med i Unionen (Annonslänk). Men om du tycker att det verkar svårt att göra rätt val följer här en lista över vad du behöver titta på när du jämför inkomstförsäkringar:

 • Maximal ersättning, har du riktigt hög lön är det viktigt att välja en inkomstförsäkring som gäller upp till det belopp du tjänar. Ofta har du möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring till en inkomstförsäkring om du vill komma upp i en högre ersättningsnivå.
 • Antalet ersättningsdagar, detta är avgörande för hur mycket pengar du får ut med en inkomstförsäkring. Skillnaderna kan vara stora. En inkomstförsäkring kan ge dig ersättning i allt från 60 till 365 dagar.
 • Åldersgräns, det är vanligt att du kan teckna en inkomstförsäkring när du fyllt 20 år och att den gäller fram till det att du fyller 65 år. Om du förlorar arbetet med några år kvar till pensionen kan du behöva en ihopsparad buffert som komplement till a-kassan.
 • Kvalificeringstid, hur länge du måste ha arbetat för att en inkomstförsäkring ska gälla när du förlorar arbetet kan variera. Olika försäkringsbolag kan också ha olika regler gällande hur mycket du måste ha arbetat under kvalificeringstiden för att vara berättigad till ersättning.
 • Räkna med ett visst antal karensdagar under vilka du inte får ut ersättning, hur många de är kan variera med olika inkomstförsäkringar.

Sammanfattning

En inkomstförsäkring tar vid där a-kassan slutar och ger dig som har lön en möjlighet att få ut 80 % av vad du tjänade i arbetslöshetsersättning. Ju högre lön du har desto större trygghet ger en inkomstförsäkring. Många tecknar inkomstförsäkring via sitt fackförbund men en privat inkomstförsäkring kan ge dig bättre villkor. Det handlar dels om att du kan försäkra din inkomst upp till ett högre belopp men också om att du kan få ersättning i fler dagar.

Utgivare

Inkomstförsakring.se drivs av Productical AB, med säte i Stockholm.

Organisationsnummer: 559134-3800

Kontaktinformation

Om du har frågor, förslag, eller behöver komma i kontakt med oss av någon annan anledning så ber vi dig maila oss på hej@inkomstförsakring.se